EF: Relacje między tabelami – Code-First

ORM taki jak Entity Framework, mocno ułatwia nam pracę w kodzie z bazą danych (goodbye ADO.NET 🙂 ), ale nie rozwiązuje za nas problemu zaprojektowania takiej bazy. Jedną z podstawowych kwestii przed jakimi stajemy jest odpowiedź na pytanie o sposób łączenia tabel. W tym poście nie będę pisał jednak o projektowaniu baz danych, (przy założeniu, […]