EF: Relacje między tabelami – Code-First

ORM taki jak Entity Framework, mocno ułatwia nam pracę w kodzie z bazą danych (goodbye ADO.NET 🙂 ), ale nie rozwiązuje za nas problemu zaprojektowania takiej bazy. Jedną z podstawowych kwestii przed jakimi stajemy jest odpowiedź na pytanie o sposób łączenia tabel. W tym poście nie będę pisał jednak o projektowaniu baz danych, (przy założeniu, […]

Wstęp do migracji w Entity Framework

Czym są migracje w Entity Framework? : Podczas gdy piszemy w ORM’ie takim jak EF, często chcemy modyfikować strukturę bazy, nawet jeżeli przechowujemy już w niej jakieś dane. EF do tego celu udostępnia tzw. migracje. Są to aktualizacje struktury bazy, mające miejsce po wprowadzeniu zmian w klasach modelu, dzięki którym nie zawsze tracimy dane przechowywane […]