Code Smells: Błędnie rozumiana odpowiedzialność klas

Dzisiejszy wpis będzie wyjątkowo o dwóch code smellsach, które łączy wspólny mianownik – źle rozumiany zakres odpowiedzialności klasy. Rozbieżna zmiana Pierwszy – Rozbieżna zmiana – objawia się niezgodnością klasy z pierwszą zasadą SOLID czyli zasadą pojedynczej odpowiedzialności, którą można przedstawić tak: „Wszystkie zmiany w danej klasie powinny wynikać tylko z jednego powodu”. W kodzie, w […]