Code Smells i ich refaktoryzacja – wstęp

Tak jak kaszel może być objawem poważnej choroby (który nie sprawia jednak wrażenia niczego poważnego) tak są pewne pozornie nie groźne, objawy problemów rodzących się, lub mocno już rozwiniętych, w systemie nad którym pracujemy. Sam termin Code Smells został ukuty przez Kenta Becka i jak sama nazwa wskazuje oznacza woń rozkładu naszego kodu :).  Tak jak […]

TDD: Drugi przykład – Lista zadań. Cz 2.

Jako, że kontynuujemy pisanie naszej aplikacji, to przypomnijmy sobie listę rzeczy już zrobionych (w tej chwili jedna pozycja ;)) i tych, które jeszcze pozostały do zrobienia: Zadania mogę tworzyć dla maksymalnie 30 dni (dziś + 29). Zapisywanie zadania do bazy-gdy wszystko idzie dobrze. Zapisywanie zadania do bazy – baza rzuca wyjątek podczas zapisu Mogę wyświetlić zadania […]